Giaccone Sac. Mariano

Sac.
Mariano
Giaccone
Presbitero
Bisacquino
25-02-1939
28-06-1967